تماس با ما

صنایع مبلمان و چوب هنگ بوک به عنوان مجموعه ای مستقل فعالیت خود را در قالب قوانین و استاندارد های جهانی و ایران انجام می دهد.