نوع کلاف مبل

اسکلت چوبی مبل راحتی را کلاف مبل می گویند و با توجه به منطقه جغرافیایی که قصد استفاده از آن را داریم نوع چوب بکار رفته بسیار مهم می باشد.

در مناطق مرطوب و شرجی ایران ( شمال و جنوب کشور ) استفاده از چوب روس توصیه می شود ولی در مناطقی با آب و هوای خشک استفاده از چوب صنوبر مناسب می باشد.

استفاده از چوب راش به علت سنگینی در کلاف مبل راحتی پیشنهاد نمی شود.

Cart
Your cart is currently empty.
تیم پشتیبانی ما اینجاست تا به سوالات شما پاسخ دهد. اگر سوال دارید از ما بپرسید!