چک صیادی
تعداد برگه چک : 3 تا 5 فقره
در این شرایط نیازی به ضامن نیست و 8% نیز تخفیف لحاظ میگردد .

5 فقره چک کل فاکتور تقسیم بر 7 شده یک قسط هنگام سفارش ، قسط بعدی هنگام  تحویل و الباقی طی 5 فقره چک 30 روز یک بار یا 3 فقره چک 50 روز یک بار دریافت میگردد.

3 فقره چک کل فاکتور تقسیم بر 5 شده یک قسط هنگام سفارش ، قسط بعدی هنگام  تحویل و الباقی طی 3 فقره چک 30 روز یک بار یا 3 فقره چک 50 روز یک بار دریافت میگردد.

سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من